Obec Dolní Krupá
a místní část Chrast
Dolní Krupá Hlavní stránka / Úřední deska

Úřední deska

29. 9. 2022 | Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku

Vydáno: od 29. 9. 2022 do 13. 10. 2022 Přečíst celý článek

24. 9. 2022 | Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Vydáno: od 24. 9. 2022 do 8. 10. 2022 Přečíst celý článek

21. 9. 2022 | Aktualizovaný seznam nemovitých věcí, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí

Vydáno: od 21. 9. 2022 do 5. 10. 2022 Přečíst celý článek

1. 6. 2022 | Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Dolní Krupá pro volební období 2022 - 2026

Vydáno: od 1. 6. 2022 do 30. 11. 2022 Přečíst celý článek

16. 5. 2022 | Schválení účetní závěrky DSO Krupsko

Vydáno: od 16. 5. 2022 do 31. 12. 2022 Přečíst celý článek

31. 3. 2022 | Informace o produkci a nakládání s odpady v obci Dolní Krupá za rok 2021

Vydáno: od 31. 3. 2022 do 31. 12. 2022 Přečíst celý článek

3. 3. 2022 | Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Vydáno: od 3. 3. 2022 do 31. 12. 2023 Přečíst celý článek

14. 2. 2022 | OZNÁMENÍ o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Vydáno: od 14. 2. 2022 do 31. 12. 2022 Přečíst celý článek

1. 2. 2022 | OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ČÍSLA POLOŽKY ROZPOČTOVÉ SKLADBY VE SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2022

Vydáno: od 1. 2. 2022 do 1. 1. 2023 Přečíst celý článek

30. 12. 2021 | Informace

Informace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC v platném znění:

- schválený rozpočet obce na rok 2022

- schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2024

- schválená rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2022

- schválený závěrečný účet za rok 2020

jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce www.dolnikrupa.cz  
ve složce Obecní úřad/Rozpočty, závěrečné účty a v listinné podobě na Obecním úřadu Dolní Krupá čp.55 v úředních hodinách.

Vydáno: od 30. 12. 2021 do 31. 12. 2022 Přečíst celý článek

2. 9. 2019 | Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Opatření obecné povahy

Vydáno: od 2. 9. 2019 do 31. 12. 2022 Přečíst celý článek

5. 4. 2019 | Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Vydáno: od 5. 4. 2019 do 31. 12. 2022 Přečíst celý článek

Historie obce

První zmínka o obci Dolní Krupá se objevila v roce 1283 na listině z desek rukopisu, dnes uloženého v Universitní knihovně.

Podle jedné z verzí vzniklo jméno Dolní Krupá podle stoup na výrobu krup, které byly postaveny při potoku a zároveň díky obyvatelům zabývajícím se krupařským řemeslem. Další možnost odvození názvu obce podává historik Profous ve svém díle O místních jménech v Čechách. Říká, že přídavným jménem Krupá byla ve staročeštině označována velká ves nebo hrubá skála.

Více z historie | Hrad Ronovec | Vlastivědné muzeum | Hřbitovní kaple

Rychlý kontakt

Obecní úřad Dolní Krupá 55, 582 71 Dolní Krupá

(+420) 569 436 128 obec@dolnikrupa.cz
Další kontakty

Najdete nás

Zobrazit na mapě

Webdesign CzechProject Redakční systém CPedit

© Copyright Obec Dolní Krupá. Všechna práva vyhrazena. | Přepnout na mobilní verzi